تزریق فیلر خط خنده

تزریق فیلر خط خنده

تزریق فیلر خط خنده

 
این روش درمانی نسبت به سایر روش‌های مزایای بسیاری دارد. تزریق فیلر خط خنده تهاجمی نیست و نیازی به استراحت پس از تزریق ندارد و مراجع می‌تواند به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهد.

همچنین این درمان باعث ایجاد پوستی صاف‌تر و نرم‌تر می‌شود. همانطور که گفتیم فیلر تولید کلاژن را افزایش می‌دهد و همچنین باعث یک لیفت کلی در صورت هم می‌شود.

عوارض و احتمال ایجاد حساسیت نیز در این روش حداقلی است.