زاویه سازی فک و صورت

زاویه سازی فک و صورت

زاویه سازی فک و صورت

از این نوع جراحی زیبایی صورت به منظور لاغر کردن صورت، کوچک کردن فک یا بزرگتر و برجسته شدن چانه و گونه استفاده می شود. زاویه دار کردن صورت و فک از جمله فعالیت هایی محسوب میشود که با هدف بهتر شدن و افزایش میزان زیبایی چهره در فرد انجام می شود.

همان‌طور که از نام آن مشخص است، زاویه سازی صورت یک نوع جراحی و فرایند برای شکل دهی و ایجاد زاویه در برخی نقاط صورت است. انجام عمل زاویه سازی صورت به شکل های گوناگون امکان پذیر است روش های که می تواند تا چندین سال باعث تضمین فرم دهی به صورت و ایجاد زیبایی در چهره گردد.

از این نوع جراحی زیبایی صورت به منظور لاغر کردن صورت، کوچک کردن فک یا بزرگتر و برجسته شدن چانه و گونه استفاده می شود. زاویه دار کردن صورت و فک از جمله فعالیت هایی محسوب میشود که با هدف بهتر شدن و افزایش میزان زیبایی چهره در فرد انجام می شود.

در سال های اخیر و با تغییر در نوع زیبایی چهره، بیشتر افراد که به خصوص در سنین جوانی به سر می برند تمایل دارند، زاویه فک و چانه خود را تغییر حالت و شکل بدهند و احساس می کنند که فک V شکل با صورت آنها مطابقت بیشتری داشته و باعث زیبایی و جذابیت آنها می شود به همین علت به عمل زاویه سازی صورت گرایش زیادی پیدا کرده اند. مسلمأ نوع فک برای هر نوع ظاهر و صورتی مناسب نیست.