تزریق فیلر در لب ها

تزریق فیلر در لب ها

فیلر ها پر کننده هایی هستند که می توانند به لب ها فرم بدهند و آن هارا زیبا کند. این تزریق باید به دقت انجام شود ،

دقت کافی داشتن در این مساله منجر می شود تا شما درانتخاب پزشک برای تزریق ژل و یا فیلر در لب ها اهمیت دهید و دقت کافی را داشته باشید .

تزریق ژل و فیلر های منقضی می تواند عوارضی را برای شما در پی داشته باشد که جبران آن غیر ممکن یا زمان بر باشد . البته از ژل و فیلر می توانید برای پر کردن خطوط ایجاد شده در صورت برای از بین بردن خطوط خنده نیز کمک گرفت .

با توجه به اهمیت این موضوع لازم است تا شما از ژل های مرغوب و استاندارد استفاده کنید تا ماندگاری بیشتری داشته باشید. ماندگاری ژل ها بسته به نوع لب و نوع ژل می تواند بین 6 ماه تا یک سال متغیر باشد.