رفع قوز بینی با تزریق ژل

رفع قوز بینی با تزریق ژل

رفع قوز بینی با تزریق ژل، یکی از روشهای غیر تهاجمی، آسان و بی خطر در درمان بینی‌های قوزدار است.

با تزریق ژل به بینی، بدون اینکه زیر تیغ جراحی بروید و عوارض آن را متحمل شوید، شکل بینی خود را تغییر داده و به طور کامل قوز بینی خود را برطرف نمایید.