اصلاح افتادگی گونه و خط خنده و گوشه لب

اصلاح افتادگی گونه و خط خنده و گوشه لب

خط خنده به خطوط عمودی اطلاق می‌شود که ه

نگام خندیدن در کنار لب‌های ما نمایان می‌شوند. این خطوط تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش سن، کاهش وزن، بی‌خوابی و استرس‌های محیطی به تدریج گود و عمیق می‌شود. از تأثیرات دیگری که گود شدن خط خنده به همراه دارد، افتادگی گوشه‌های لب است که هر دوی این موارد با تزریق فیلر قابل درمان هستند. فیلر خط خنده، هم چهره ما را شاداب‌تر می‌کند و هم گوشه‌های لب را بالا می‌برد.