از بین بردن خط خنده

از بین بردن خط خنده

خط لبخند یا چین نازولبیال به چروک‌هایی گفته می‌شود که دور دهان و گوشه چشم‌ها ایجاد می‌شود.

خط لبخند هنگام خندیدن بیشتر جلب توجه می‌کند. هرچند خط خنده می‌تواند نشان دهنده یک زندگی سرشار از خوشی و لذت باشد، اما شکی نیست که وجود این خطوط روی صورت سن را بالاتر می‌برد.