اصلاح خط خنده با تزریق اندوپیل

اصلاح خط خنده با تزریق اندوپیل

اصلاح خط خنده با تزریق اندوپیل هیچ حالتی به چهره ندارد کنار لب‌ها نمایان می‌شوند.

این خطوط تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله افتادگی ناحیه گونه، شلی و افتادگی پوست به مرور با افزایش سن و کاهش وزن و کاهش چربی زیر پوست به تدریج ایجاد می‌شود.

از تأثیرات دیگری که گود شدن خط خنده به همراه دارد، افتادگی گوشه‌های لب است که هر دوی این موارد با توجه به فرم صورت و عمق خط خنده و سن،هم با تزریق اندوپیل هم با تزریق ژل قابل اصلاح هست. اصلاح خط خنده ، هم چهره ما را شاداب‌تر میکند۰