درمان جای جوش با لیزر

درمان جای جوش با لیزر

لیزر جای جوش فرکشنال یا فراکسل یک روش جدید جوان سازی پوست صورت است که در درمان لک صورت،

بعنوان لیزر جای جوش با هدف از بین بردن جای جوش و رفع ترک پوست به کار می رود.

این روش لیزر صورت در تمام مراکز زیبایی درمانی دنیا در حال انجام است. به طور مثال کلینیک epionebh در بورلی هیلز آمریکا از لیزر فرکشنال استفاده می کند. نتیجه این لیزر قابل مقایسه با پیکسل ها در تصاویر دیجیتال است، چرا که در نقاط کوچک پوست تحت درمان، سلول های قدیمی نابود شده و با عناصر جدید و سالم جایگزین می شوند.